Licht
Normering

Wat is Ecodesign?

Tachtig procent van alle milieuvervuiling is het resultaat van beslissingen die genomen zijn tijdens het ontwerpen van producten. Het Europees Parlement wil daarom in toekomst producten als ketels, computers en huishoudelijke apparaten, maar ook verlichtingsarmaturen al in de ontwerpfase energiezuiniger maken. Door in de ontwerpfase van een product al na te denken over de recyblebaarheid of mogelijkheden tot hergebruik kan een hoop afval worden voorkomen. Hiermee hoopt Europa de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. Dit proces wordt Ecodesign genoemd. In dit artikel leggen we je uit wat dat precies inhoudt.

Uitbreidingspakket

Brussel wil de Ecodesign-richtlijn uitbreiden met nieuwe eisen met betrekking tot de herbruikbaarheid van producten en meer mogelijkheden voor reparatie. In een verslag dat eind mei 2018 werd aangenomen, verzochten de leden van het Europees Parlement de Europese Commissie om meer producten op te nemen in wat zij het toepassingsgebied van de Ecodesign-richtlijn noemen. Deze richtlijn streeft ernaar om producten energiezuiniger te maken.

Hoe het anders zou moeten... DE mobiele Telefoon

De gemiddelde Europeaan koopt nog elke twee jaar een nieuwe mobiele telefoon. Dat ziet de EU het liefste anders. Door het Ecodesign-principe uit te breiden, kunnen onder andere zeldzame metalen in telefoons worden gerecycled. Wolfraam, kobalt, grafiet en indium zijn enkele van de zeldzame metalen in smartphones. Slechts 1 tot 5 procent van deze metalen wordt momenteel hergebruikt. Daarnaast wenst het Europees Parlement dat telefoons energie-efficiënter worden ontworpen en dat de batterij gemakkelijker kan worden verwijderd en vervangen. Zo gaat een telefoon langer mee.

Wat is Ecodesign?

Benut het potentieel

Volgens het verslag van het Europees Parlement is het onvoldoende dat de Ecodesign-richtlijn zich enkel focust op energie-efficiëntie. Alle milieuaspecten van een product moeten in acht worden genomen. Denk daarbij aan de samenstelling, duurzaamheid, demontage, herstelbaarheid en herbruikbaarheid van een product, zodat het potentieel ervan volledig wordt benut en de levensduur wordt verbeterd.

Deze uitbreiding zou de weg naar een duurzamere, circulaire economie moeten vrijmaken. In een circulaire economie worden materialen en producten zolang mogelijk hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Het verslag van het Europees Parlement borduurt voort op een eerdere oproep. In juli 2017 pleitte het Parlement namelijk al voor een minimumnorm met betrekking tot de levensduur van producten en een aanpak van de zogenaamde ‘geplande veroudering’, waarbij bedrijven defecten in een apparaat inbouwen zodat het product slechts een bepaald aantal cycli meegaat.

Van energie-efficiëntie tot herbruikbaarheid

Nog even op een rijtje: wat is Ecodesign?

  • Volgens Ecodesign-regels moeten bepaalde producten aan minimumeisen voldoen die betrekking hebben op energie-efficiënte, waarbij in het ontwerp al rekening is gehouden met het maken van ecologisch verantwoorde keuzes. De producten mogen pas op de markt verschijnen, als aan deze regels is voldaan;
  • Fabrikanten zijn volgens Ecodesign-richtlijnen verplicht om het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten al in het ontwerpstadium te verminderen. Zo worden eventuele handelsbelemmeringen voorkomen, wordt de kwaliteit van het product verbeterd en het milieu beschermd;
  • Op dit moment vallen ketels, computers en huishoudelijke apparaten onder de Ecodesign-regels. Een volledige opsomming van alle producten vind je terug in deze lijst;
  • Door het Ecodesign-beleid van het Europese Parlement kan de gemiddelde consument € 490,- per jaar op zijn of haar energierekening besparen;
  • Ecodesign-vereisten worden aangevuld met verplichte energie-etiketteringsvereisten.

MODULAIR ARMATUUR ONTWERPEN

TRILUX streeft ernaar om in haar productontwerpen maximale modulariteit, herbruikbaarheid en levensduurverlenging te integreren. Dit streven sluit nauw aan bij de kernprincipes van Eco-design. In lijn hiermee vermijden we zoveel mogelijk het gebruik van verlijmde behuizingen, waardoor onderdelen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en vervangen indien nodig. Bovendien zorgen we ervoor dat vervangende componenten zoals LED-drivers en LED-modules gemakkelijk verkrijgbaar zijn, waardoor de levensduur van onze armaturen aanzienlijk wordt verlengd. Hiertoe hebben we onlangs onze beschikbaarheidsbelofte uitgeroepen. Hierbij zijn vervangende producten tot 10 jaar na aanschaf nog beschikbaar bij TRILUX, componenten (LED modules en LED drivers) zelfs 15 jaar na aankoop.

Deze benadering niet alleen draagt bij aan het verminderen van afval door het verlengen van de levensduur van onze producten, maar het maakt ook een meer duurzame en kostenefficiënte oplossing voor onze klanten mogelijk. TRILUX is vastbesloten om voortdurend te innoveren en te streven naar een meer circulaire en verantwoorde benadering van productontwerp en productie.

Wat is Ecodesign?
Wat is Ecodesign?
Wat is Ecodesign?
Wat is Ecodesign?
Vraag gratis de nieuwe TRILUX Retail brochure aan!
Wij kennen de retailmarkt als geen ander. Wij begrijpen dat elke retailer specifieke wensen en behoeftes heeft op het gebied van verlichting. In deze brochure laten we graag zien hoe we die wensen en behoeftes in het verleden al hebben vertaald.
direct aanvragen
Heb je vragen of wil je meer weten over Ecodesign?
Neem gerust contact op met één van de lichtadviseurs van TRILUX via
Jan van Riel
Akademieleider
+32 (0)473680139
jan.vanriel@trilux.com
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle product- en lichtkennis en mis geen enkele actie of aanbieding. Meld je dus direct aan voor de nieuwsbrief.
schrijf je in!
Lichtplanservice
Een lichtplan nodig voor jouw nieuwbouw- of renovatieproject? Wij helpen je!
Meer informatie
Over TRILUX
Met meer dan 100 jaar ervaring in de verlichtingsindustrie hebben we aan de voet gestaan van veel mooie ontwikkelingen.
Meer over TRILUX