Algemene voorwaarden

1. Deze website is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden van de onderneming TRILUX GmbH & Co. KG hierna “dienstenaanbieder” genoemd). Wanneer er afwijkende voorwaarden gelden voor specifieke gebruikmakingen van deze website, wordt op de betreffende plaats op de website uitdrukkelijk daarop gewezen. In het betreffende geval zijn dan aanvullend de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

2. Deze website bevat gegevens en informatie van diverse aard, die merk- en/of auteursrechtelijk beschermd zijn ten gunste van de dienstenaanbieder of in sommige gevallen ten gunste van derden. Het is daarom niet toegestaan de website in zijn geheel of delen ervan te downloaden, te verveelvoudigen en te verspreiden. Toegestaan is vooral de technische verveelvoudiging om het browsen mogelijk te maken, voor zover deze handeling geen economische doeleinden dient, bijvoorbeeld een blijvende verveelvoudiging voor eigen gebruik.

3. Het is toegestaan een link naar deze website te plaatsen, op voorwaarde dat deze alleen dient als kruisverwijzing. De dienstenaanbieder behoudt zich het recht voor deze toestemming te herroepen. Het framen van deze website (frame = via een kader afgegrensde deelpagina van een website waarin een externe website of deel daarvan weergegeven wordt) is niet toegestaan, tenzij de wet het toestaan daarvan verplicht stelt.

4. De dienstenaanbieder is aansprakelijk voor de content van zijn website overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wij geven geen garanties betreffende de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat de dienstenaanbieder zich de content achter de verwijzingen of links eigen heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid van de dienstenaanbieder kan niet ingeroepen worden voor de daar ter beschikking gestelde gegevens en informatie. De dienstenaanbieder heeft geen invloed op de content die schuilgaat achter de link en aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor onwettige, foutieve of onvolledige content en eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de content achter de link.

5. Wie het internet gebruikt, doet dit op eigen risico. De dienstenaanbieder kan met name niet aansprakelijk gesteld worden voor een uitval van het internet of de toegang tot de website die toe te schrijven is aan technische redenen.

6. De dienstenaanbieder behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen en aan te passen aan de ontwikkelingen op technisch en juridisch gebied. De veranderingen worden onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Wanneer individuele bepalingen van deze gebruiksovereenkomst ongeldig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Einde van de gebruiksvoorwaarden

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle product- en lichtkennis en mis geen enkele actie of aanbieding. Meld je dus direct aan voor de nieuwsbrief.
schrijf je in!
Lichtplanservice
Een lichtplan nodig voor jouw nieuwbouw- of renovatieproject? Wij helpen je!
Meer informatie
Over TRILUX
Met meer dan 100 jaar ervaring in de verlichtingsindustrie hebben we aan de voet gestaan van veel mooie ontwikkelingen.
Meer over TRILUX