Licht
Normering
Techniek

Wat betekent de gedragscode lichtberekeningen?

Tot ongeveer tien jaar geleden waren er in Nederland geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan. Daardoor werden de aangeboden lichtberekeningen op verschillende manieren geïnterpreteerd en ontstond er onduidelijkheid. Om te vergelijken welke waarden er worden ingevoerd en wat er gepresenteerd wordt als uitvoer, heeft de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) in nauwe samenwerking met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) in 2015 een standaard ontwikkeld. Dit is de NSVV gedragscode lichtberekeningen, zoals we die vandaag de dag kennen.

Werking van de NSVV gedragscode

Om appels met appels te kunnen vergelijken, gebruiken alle bij de NSVV en NLA aangesloten partijen dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. Maar hoe werkt de NSVV gedragscode lichtberekeningen nou eigenlijk? We zetten het graag voor je op een rijtje.

Om te beginnen conformeert iedere marktpartij zich aan de gedragscode door ondertekening en het betalen van de registratiekosten aan de NSVV. Zij ontvangen na ondertekening van de gedragscode zowel het rapportage-template voor binnen- en buitenverlichting als het logo van de NSVV gedragscode. De NSVV houdt op haar beurt én op haar website bij welke partijen de gedragscode naleven.

Iedere marktpartij werkt volgens de principes van de gedragscode en hanteert het rapportage-template, zoals die volgens de gedragscode is opgezet. Bij twijfel of conflict tussen verschillende partijen vervult de NSVV de rol van scheidsrechter, waarbij de partijen zich verplichten mee te werken aan deze beslissing. Deze steekproeven kunnen incidenteel of bij het vermoeden van misbruik plaatsvinden.

Indien een marktpartij foutief handelt, wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Het is mogelijk dat een partij van de lijst wordt verwijderd, maar dit gebeurt pas nadat deze hierover een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

gedragscode

Nut en noodzaak van de gedragscode

De NSVV gedragscode biedt professionalisering voor al jouw lichtplannen en -adviezen. Maar dat niet alleen. De gedragscode zorgt ook voor een marktbrede erkenning van de kwaliteit en authenticiteit van jouw lichtberekening(en), plus een helder verhaal richting jouw klant wat betreft de opzet van de lichtberekening(en). Daardoor biedt de gedragscode jou een sterke(re) positie ten opzichte van concurrenten die de gedragscode niet naleven.

Veel A-merkfabrikanten, adviseurs en ontwerpers hanteren de gedragscode inmiddels al. Zij bereiden zich hiermee voor op de nabije toekomst, aangezien de gedragscode mogelijk een BREEAM toetsingseis wordt.

gedragscode

Deelnamekosten

Als marktpartij betaal je jaarlijks een vergoeding voor het actualiseren van de registratie en het doorvoeren van eventuele wijzigingen. De NSVV hanteert hiervoor twee tarieven:

  • NSVV-leden betalen € 100,- per jaar
  • Niet NSVV-leden betalen € 150,- per jaar

De registratie op de NSVV-website is kosteloos. Wanneer je ook jouw bedrijfslogo en websitelink wilt vermelden vraagt de NSVV hiervoor aan niet leden een bijdrage van € 75,- per jaar. Leden betalen hiervoor geen extra vergoeding. Let wel op: eventuele afmeldingen dienen twee maanden voor het einde van het jaar ingediend te zijn, anders vindt er een automatische verlenging plaats.

gedragscode
gedragscode
gedragscode
Vraag gratis de nieuwe TRILUX Retail brochure aan!
Wij kennen de retailmarkt als geen ander. Wij begrijpen dat elke retailer specifieke wensen en behoeftes heeft op het gebied van verlichting. In deze brochure laten we graag zien hoe we die wensen en behoeftes in het verleden al hebben vertaald.
direct aanvragen
TRILUX is sinds de introductie een actieve deelnemer van NSVV gedragscode. Heb je vragen of wil je meer weten over de gedragscode?
Neem dan contact op met
Jan van Riel
Akademieleider
+32 (0)473680139
jan.vanriel@trilux.com
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle product- en lichtkennis en mis geen enkele actie of aanbieding. Meld je dus direct aan voor de nieuwsbrief.
schrijf je in!
Lichtplanservice
Een lichtplan nodig voor jouw nieuwbouw- of renovatieproject? Wij helpen je!
Meer informatie
Over TRILUX
Met meer dan 100 jaar ervaring in de verlichtingsindustrie hebben we aan de voet gestaan van veel mooie ontwikkelingen.
Meer over TRILUX